Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Stanovení škodlivosti plevelů obilnin v podmínkách odlišné agrotechniky
Autor: Ing. Vlasta Bartošková
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Stanovení škodlivosti plevelů obilnin v podmínkách odlišné agrotechniky
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo stanovení škodlivosti plevelů v jarním ječmeni při použití různých technologií zpracování půdy. Zaplevelení porostu bylo vyhodnoceno v letech 2015, 2016 a 2017. Porost ječmene byl pěstován ve 3 variantách osevních postupů s rozdílným zastoupením obilnin (33,3 %, 50 % a 66,6 %). Půda byla zpracovávána čtyřmi způsoby. Dvě varianty představovaly tradiční způsob uplatnění orby do hloubky 0,22 m a do hloubky 0,15 m. U další varianty bylo použito talířové nářadí nahrazující orbu a poslední byla technika přímého setí do nezpracované půdy. Výsledky byly stanoveny početní metodou a následně vyhodnoceny mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Z této analýzy vyplývá, že odlišné techniky zpracování půdy, zastoupení obilnin v osevním postupu i daný ročník mají vliv na výskyt a počet plevelných druhů. Z hlediska různých variant zpracování půdy byl nejvíce zaplevelen porost s uplatněnou orbou do 0,22 m. Z osevních postupů byl nejvíce zaplevelen OP I. s 33,3% zastoupením obilnin. Nejvyšší zaplevelení bylo zjištěno v roce 2017.
Klíčová slova:plevele, zpracování půdy, ječmen jarní, osevní postup

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..