Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts
     
Lesson     Projects     Publications
     
Placements     Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Determination of weed harmfulness in cereals in conditions of different agricultural technologies
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Stanovení škodlivosti plevelů obilnin v podmínkách odlišné agrotechniky
Summary:
Cílem této diplomové práce bylo stanovení škodlivosti plevelů v jarním ječmeni při použití různých technologií zpracování půdy. Zaplevelení porostu bylo vyhodnoceno v letech 2015, 2016 a 2017. Porost ječmene byl pěstován ve 3 variantách osevních postupů s rozdílným zastoupením obilnin (33,3 %, 50 % a 66,6 %). Půda byla zpracovávána čtyřmi způsoby. Dvě varianty představovaly tradiční způsob uplatnění orby do hloubky 0,22 m a do hloubky 0,15 m. U další varianty bylo použito talířové nářadí nahrazující orbu a poslední byla technika přímého setí do nezpracované půdy. Výsledky byly stanoveny početní metodou a následně vyhodnoceny mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Z této analýzy vyplývá, že odlišné techniky zpracování půdy, zastoupení obilnin v osevním postupu i daný ročník mají vliv na výskyt a počet plevelných druhů. Z hlediska různých variant zpracování půdy byl nejvíce zaplevelen porost s uplatněnou orbou do 0,22 m. Z osevních postupů byl nejvíce zaplevelen OP I. s 33,3% zastoupením obilnin. Nejvyšší zaplevelení bylo zjištěno v roce 2017.
Key words:
plevele, zpracování půdy, ječmen jarní, osevní postup

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Opponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..