Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Záverečná práca
Názov práce:Analýza druhového spektra vegetace vybrané pastviny
Autor: Ing. Kateřina Štafková
Pracovisko: Institut celoživotního vzdělávání
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Analýza druhového spektra vegetace vybrané pastviny
Abstrakt:Cílem této práce je analýza druhového spektra vegetace vybrané pastviny. Základem práce je literární rešerše, která obsahuje stručný popis produkční a mimoprodukční funkce trvalých travních porostů, význam pastvy při údržbě travních porostů, ekologické podmínky ovlivňující jejich skladbu a vlastní pokusnou část, která byla provedena v Karlovarském kraji u obce Fojtov. Pokusná část zahrnuje botanické snímky ze dvou různých pastvin pro skot a ovce. Na těchto pastvinách byla provedena dvě sledování v datech 15.6. a 13.9., ve tříletém cyklu pozorování a to v roce 2013, 2014 a 2016. Na pastvinách byly vytyčeny tři sledované plochy s rozdílným vodním režimem a tudíž s rozlišným agrobotanickým složením. Získaná data byla použita pro výpočet vodního a výživného režimu stanoviště, indexů druhové diverzity (Simpsonův a Hillův) a pícninářské hodnoty porostu.
Kľúčové slová:Trvalé travní porosty, vodní režim stanoviště, pícninářská hodnota, Hillův index druhové diversity

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúceho

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..