Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza produkce, obchodu a možností uplatnění kávy v podmínkách ČR
Autor: Ing. Marie Toufarová
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Analýza produkce, obchodu a možností uplatnění kávy v podmínkách ČR
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá charakteristikou rodu Coffea, jednotlivých druhů kávovníků a botanickému popisu dílčích částí kávového zrna. Práce vede k bližšímu poznání způsobu pěstování kávovníků a dále přibližuje problematiku sklizně a metod zpracování získaných kávovníkových třešní jako je suchý, polopromytý a mokrý způsob zpracování. Také je klasifikováno zpracování kávy pražením a následné rozdělení kávového sortimentu dle jeho kvalitativních faktorů na komoditní kávu, výběrovou kávu a kávoviny. Část práce je věnována deskripci světových kávových oblastí s charakteristikou vybraných produkčních zemí. Práce identifikuje světovou komoditní vertikálu kávy a ukazuje na největší světové hráče v obchodu s kávou a poukazuje na faktory ovlivňující cenu kávy. Dále předkládá statistické údaje a data světových producentů s popisem vývoje globálního exportu a importu kávy od roku 2004. Znatelná část diplomové práce vystihuje světovou spotřebu kávy a blíže se zabývá spotřebou na území České republiky. Je zde také konkrétně rozebrán dovoz a re-export kávy vázaný na ČR. Deskripce spotřeby kávy v ČR je podložena dotazníkovým šetřením, které ukazuje spotřebitelské tendence a současně nahlíží na úroveň znalostí široké veřejnosti na problematiku v oblasti kávy. V návaznosti na dotazníkové šetření je uvedena česká kávová scéna v oblasti Moravskoslezského kraje s popisem tamních pražíren a kaváren specializující se na výběrovou kávu.
Kľúčové slová:výběrová káva, produkce, spotřeba, káva, komoditní vertikála kávy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..