Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: Analysis of production, trade and application possibilities of coffee in the Czech Republic
Written by (author): Ing. Marie Toufarová
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza produkce, obchodu a možností uplatnění kávy v podmínkách ČR
Summary:Diplomová práce se zabývá charakteristikou rodu Coffea, jednotlivých druhů kávovníků a botanickému popisu dílčích částí kávového zrna. Práce vede k bližšímu poznání způsobu pěstování kávovníků a dále přibližuje problematiku sklizně a metod zpracování získaných kávovníkových třešní jako je suchý, polopromytý a mokrý způsob zpracování. Také je klasifikováno zpracování kávy pražením a následné rozdělení kávového sortimentu dle jeho kvalitativních faktorů na komoditní kávu, výběrovou kávu a kávoviny. Část práce je věnována deskripci světových kávových oblastí s charakteristikou vybraných produkčních zemí. Práce identifikuje světovou komoditní vertikálu kávy a ukazuje na největší světové hráče v obchodu s kávou a poukazuje na faktory ovlivňující cenu kávy. Dále předkládá statistické údaje a data světových producentů s popisem vývoje globálního exportu a importu kávy od roku 2004. Znatelná část diplomové práce vystihuje světovou spotřebu kávy a blíže se zabývá spotřebou na území České republiky. Je zde také konkrétně rozebrán dovoz a re-export kávy vázaný na ČR. Deskripce spotřeby kávy v ČR je podložena dotazníkovým šetřením, které ukazuje spotřebitelské tendence a současně nahlíží na úroveň znalostí široké veřejnosti na problematiku v oblasti kávy. V návaznosti na dotazníkové šetření je uvedena česká kávová scéna v oblasti Moravskoslezského kraje s popisem tamních pražíren a kaváren specializující se na výběrovou kávu.
Key words:výběrová káva, produkce, spotřeba, káva, komoditní vertikála kávy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..