Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Dpecies composition of vegetation in selected agricultural sustainable culture
Written by (author): Ing. Mgr. Luděk Machynka
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Druhové složení vegetace ve vybraných zemědělských trvalých kulturách
Summary:Cílem práce bylo zhodnotit zastoupení plevelů v broskvovém sadu a vinici, které se nacházejí v katastrálním území obce Vnorovy. Hodnocení druhového zastoupení plevelů probíhalo prostřednictvím fytocenologických snímků. Monitoring byl prováděn v příkmenném a travnatém pásu v roce 2016, a to ve třech termínech: na jaře, v létě a na podzim. Výsledky byly zpracovány pomocí statistické analýzy DCA a CCA. Celkem bylo v průběhu pozorování zaznamenáno 52 druhů cévnatých rostlin.
Key words:broskvový sad, vinice, plevele, pokryvnost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..