Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

               Publications     
Placements
     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Field weed infestation of wide-row crops and soil tillage technology
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Polní plevele širokořádkových plodin a technologie zpracování půdy
Summary:
Bakalářská práce se zabývá zaplevelením širokořádkových plodin, respektive kukuřice seté a dále se zaměřuje na možné technologické zpracování půdy. V první části je uvedeno rozdělení zpracování půdy do tří typů - minimalizační, půdoochranné a konvenční. Dále jsou popsány nejdůležitější prvky těchto typů. Ve druhé části bakalářské práce je vyhodnoceno zaplevelení a rovněž i zhodnocen vliv odlišných technologií zpracování půdy na širokořádkové plodině.
Key words:
plevele, zpracování půdy, kukuřice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..