Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     
     
          
Placements     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Effect of age of the hop plant on the species composition of weeds
Written by (author):
Department:
Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vliv stáří chmelnice na druhové složení plevelů
Summary:
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením plevelů ve vybraných chmelnicích. Literární část je zaměřena na chmelařství v České republice, botanickou a biologickou charakteristiku chmele. Sledování proběhlo v zemědělském družstvě v Kokorách. U obou chmelnicích, jak u starší tak u mladší byly vyhotoveny fytocenologické snímky. Hodnocení proběhlo ve třech termínech a to v dubnu, červnu a srpnu roku 2017. Získané hodnoty byly statisticky ohodnoceny analýzami DCA a CCA. Na dvou chmelnicích bylo zaznamenáno dohromady 26 plevelů. Ve starší chmelnici se vyskytovaly Solanum nigrum, Tripleurospermum inodorum, Galinsoga parviflora, Elytrigia repens, Atriplex patula, Rumex obtusifolius, Lmium amplexicaule, Holosteum umbellatum. V mladší chmelnici se vyskytoval hlavně Persicaria lapathifolia.
Key words:
plevele, chmelnice, chmel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..