Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vliv stáří chmelnice na druhové složení plevelů
Autor: Bc. Marie Suchánková
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv stáří chmelnice na druhové složení plevelů
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá zhodnocením plevelů ve vybraných chmelnicích. Literární část je zaměřena na chmelařství v České republice, botanickou a biologickou charakteristiku chmele. Sledování proběhlo v zemědělském družstvě v Kokorách. U obou chmelnicích, jak u starší tak u mladší byly vyhotoveny fytocenologické snímky. Hodnocení proběhlo ve třech termínech a to v dubnu, červnu a srpnu roku 2017. Získané hodnoty byly statisticky ohodnoceny analýzami DCA a CCA. Na dvou chmelnicích bylo zaznamenáno dohromady 26 plevelů. Ve starší chmelnici se vyskytovaly Solanum nigrum, Tripleurospermum inodorum, Galinsoga parviflora, Elytrigia repens, Atriplex patula, Rumex obtusifolius, Lmium amplexicaule, Holosteum umbellatum. V mladší chmelnici se vyskytoval hlavně Persicaria lapathifolia.
Klíčová slova:plevele, chmelnice, chmel

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..