Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Druhové složení vegetace ve vinicích vybrané vinařské obce
Autor: Bc. Barbora Smolková
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Druhové složení vegetace ve vinicích vybrané vinařské obce
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením plevelného zastoupení rostlin ve vinicích, které se nachází na viničních tratích Tabule a Čtvrtky v malé vinařské obci Svatobořice. Vyhodnocení probíhalo pomocí deseti fytocenologických snímků na každé vinici, a stanovení četnosti výskytu různých rostlinných druhů. Celkem bylo nalezeno 36 rostlinných druhů. Na viniční trati Čtvrtky měly největší četnost zastoupení rostliny Setaria pumila, Lolium perenne, Capsella bursa-pastoris, Festuca rubra, Amaranthus retroflexus, Stellaria media a Erodium cicutarium. Na viniční trati Tabule měly největší zastoupení rostliny Lolium perenne, Capsella bursa-pastoris, Festuca rubra, Amaranthus retroflexus, Convolvulus arvensis a Polygonum aviculare. Na viniční trati Čtvrtky byla největší pokryvnost určena u Lolium perenne, Amaranthus retroflexus a Stellaria media. Největší pokryvnost na viniční trati Tabule byla určena u Festuca rubra, Capsella bursa-pastoris, Lolium perenne a Amaranthus retroflexus.
Klíčová slova:vinice, plevele, ekosystém, Convolvulus

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..