Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Polní plevele obilnin a dalších plodin pěstovaných ve vybraném zemědělském podniku
Autor: Bc. Josef Hroch
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Polní plevele obilnin a dalších plodin pěstovaných ve vybraném zemědělském podniku
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá popisem zemědělského podniku AGROSPOL Bolehošť, a. s., jeho strukturou pěstování obilovin a dalších plodin a jejich zaplevelení polními plevely. Zaplevelení bylo sledováno v plodinách: řepky ozimé, tritikale ozimém, ječmeni ozimém, pšenici ozimé, pšenici jarní, kukuřici seté a zelí bílém. Nejvíce početné plevele vyskytující se v daných plodinách jsou: Capsella bursa-pastoris, Equisetum arvense, Fallopia convolvulus, Galinsoga parviflora, Geranium pusillum, Chenopodium album, Medicago sativa, Mentha arvensis, Stellaria media, Taraxacum sect. Ruderalia, Urtica urens, Veronica persica, Veronica polita.
Kľúčové slová:druhová diverzita, růstové fáze plevelů, polní plodiny, polní plevele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..