Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Polní plevele obilnin a dalších plodin pěstovaných ve vybraném zemědělském podniku
Autor: Bc. Josef Hroch
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Polní plevele obilnin a dalších plodin pěstovaných ve vybraném zemědělském podniku
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá popisem zemědělského podniku AGROSPOL Bolehošť, a. s., jeho strukturou pěstování obilovin a dalších plodin a jejich zaplevelení polními plevely. Zaplevelení bylo sledováno v plodinách: řepky ozimé, tritikale ozimém, ječmeni ozimém, pšenici ozimé, pšenici jarní, kukuřici seté a zelí bílém. Nejvíce početné plevele vyskytující se v daných plodinách jsou: Capsella bursa-pastoris, Equisetum arvense, Fallopia convolvulus, Galinsoga parviflora, Geranium pusillum, Chenopodium album, Medicago sativa, Mentha arvensis, Stellaria media, Taraxacum sect. Ruderalia, Urtica urens, Veronica persica, Veronica polita.
Klíčová slova:druhová diverzita, růstové fáze plevelů, polní plodiny, polní plevele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..