Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Druhové spektrum plevelů ve vybraných porostech brambor
Autor: Bc. Aneta Danielová
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Druhové spektrum plevelů ve vybraných porostech brambor
Abstrakt:Tato práce se zabývá vyhodnocením druhového spektra plevelů v porostech brambor, stanovením rozdílů mezi pozemky a termíny hodnocení. Sledování probíhalo na soukromé farmě v Hařilově Lhotce. Na pozemku Bažantnice se vyskytovaly heřmánkovec nevonný, ježatka kuří noha, konopice polní, lebeda lesklá, opletka obecná, penízek prorostlý a rdesno červivec. Nejpočetnější byla konopice polní, nejméně zastoupený byl penízek rolní. Na pozemku Za Cestou byly hodnoceny plevele: hluchavka objímavá, kakost maličký, konopice polní, lebeda lesklá, lilek černý, opletka obecná, penízek prorostlý, pcháč rolní, pryšec kolovratec a pýr plazivý. Nejvyšší výskyt byl zjištěn u lilku černého. Nejméně rostlin bylo napočítáno u druhů pryšec kolovratec a penízek prorostlý.
Kľúčové slová:plevele, brambory, lilek černý

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..