Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 

     
Výuka
     
Projekty
     
Publikace     
Stáže     Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Druhové spektrum plevelů ve vybraných porostech brambor
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Druhové spektrum plevelů ve vybraných porostech brambor
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vyhodnocením druhového spektra plevelů v porostech brambor, stanovením rozdílů mezi pozemky a termíny hodnocení. Sledování probíhalo na soukromé farmě v Hařilově Lhotce. Na pozemku Bažantnice se vyskytovaly heřmánkovec nevonný, ježatka kuří noha, konopice polní, lebeda lesklá, opletka obecná, penízek prorostlý a rdesno červivec. Nejpočetnější byla konopice polní, nejméně zastoupený byl penízek rolní. Na pozemku Za Cestou byly hodnoceny plevele: hluchavka objímavá, kakost maličký, konopice polní, lebeda lesklá, lilek černý, opletka obecná, penízek prorostlý, pcháč rolní, pryšec kolovratec a pýr plazivý. Nejvyšší výskyt byl zjištěn u lilku černého. Nejméně rostlin bylo napočítáno u druhů pryšec kolovratec a penízek prorostlý.
Klíčová slova:
plevele, brambory, lilek černý

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..