Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Species spectrum of weeds in selected potato growths
Written by (author): Bc. Aneta Danielová
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Druhové spektrum plevelů ve vybraných porostech brambor
Summary:Tato práce se zabývá vyhodnocením druhového spektra plevelů v porostech brambor, stanovením rozdílů mezi pozemky a termíny hodnocení. Sledování probíhalo na soukromé farmě v Hařilově Lhotce. Na pozemku Bažantnice se vyskytovaly heřmánkovec nevonný, ježatka kuří noha, konopice polní, lebeda lesklá, opletka obecná, penízek prorostlý a rdesno červivec. Nejpočetnější byla konopice polní, nejméně zastoupený byl penízek rolní. Na pozemku Za Cestou byly hodnoceny plevele: hluchavka objímavá, kakost maličký, konopice polní, lebeda lesklá, lilek černý, opletka obecná, penízek prorostlý, pcháč rolní, pryšec kolovratec a pýr plazivý. Nejvyšší výskyt byl zjištěn u lilku černého. Nejméně rostlin bylo napočítáno u druhů pryšec kolovratec a penízek prorostlý.
Key words:plevele, brambory, lilek černý

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..