Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Dlouhodobý vliv vybraných pěstitelských opatření na zaplevelení jarního ječmene
Autor: Bc. Vladimír Skácel
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Dlouhodobý vliv vybraných pěstitelských opatření na zaplevelení jarního ječmene
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá vlivem hospodařením se slámou v kombinaci se zpracováním půdy a vlivem střídání pěstování plodin na zaplevelení jarního ječmene. Vyhodnocení zaplevelení probíhalo na pokusném pozemku v katastru obce Ivanovice na Hané. Na pokusných parcelkách byl vyhodnocován počet plevelů na 1 m2. Při porovnání variant střídání pěstování plodin bylo zjištěno vyšší zaplevelení ve variantě střídání pěstování jarního ječmene s ozimou pšenicí. Z hlediska hospodaření se slámou v kombinaci se zpracováním půdy bylo nejvyšší zaplevelení ve variantách zaorávání slámy a střídání pěstování obilnin a svazenky vratičolisté. Nejvyskytovanějšími plevelnými druhy byly Fallopia convolvulus, Chenopodium album, Veronica persica, Lamium amplexicaule a Veronica polita.
Klíčová slova:ječmen, sláma, zpracování půdy, plevele, zaplevelení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..