Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vegetace plevelů vybraných druhů obilnin a olejnin
Autor: Bc. Pavlína Machů
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vegetace plevelů vybraných druhů obilnin a olejnin
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení zaplevelení vybraných pozemků v katastrálním území Vlčkov a Horní Sloupnice. Sledování probíhalo v porostech ozimé pšenice, jarního ječmene, ozimé řepky a sóji luštinaté. Zaplevelení porostů bylo stanoveno početní metodou. Výsledky byly zpracovány mnohorozměrnými analýzami ekologických dat. Celkem bylo na sledovaných pozemcích nalezeno 27 plevelných druhů. Nejvíce druhů u sóji luštinaté, nejméně u jarního ječmene. V ozimé pšenici se nejčastěji vyskytovaly druhy Veronica persica, Galium aparine, Stellaria media a Viola arvensis, v jarním ječmeni druhy Viola arvensis, Veronica persica a Galium aparine. V řepce ozimé byl nejvyšší výskyt zaplevelující plodiny Hordeum vulgare, z plevelných druhů Viola arvensis, Fumaria officinalis a Lamium purpureum. V sóji luštinaté byly nejvíce zastoupeny druhy Fumaria officinalis, Avena fatua a Viola arvensis. Společným druhem pro všechny plodiny byla Viola arvensis.
Kľúčové slová:plevele, obilniny, olejniny, Viola arvensis

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..