Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vegetace plevelů vybraných druhů obilnin a olejnin
Autor: Bc. Pavlína Kašparová
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vegetace plevelů vybraných druhů obilnin a olejnin
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení zaplevelení vybraných pozemků v katastrálním území Vlčkov a Horní Sloupnice. Sledování probíhalo v porostech ozimé pšenice, jarního ječmene, ozimé řepky a sóji luštinaté. Zaplevelení porostů bylo stanoveno početní metodou. Výsledky byly zpracovány mnohorozměrnými analýzami ekologických dat. Celkem bylo na sledovaných pozemcích nalezeno 27 plevelných druhů. Nejvíce druhů u sóji luštinaté, nejméně u jarního ječmene. V ozimé pšenici se nejčastěji vyskytovaly druhy Veronica persica, Galium aparine, Stellaria media a Viola arvensis, v jarním ječmeni druhy Viola arvensis, Veronica persica a Galium aparine. V řepce ozimé byl nejvyšší výskyt zaplevelující plodiny Hordeum vulgare, z plevelných druhů Viola arvensis, Fumaria officinalis a Lamium purpureum. V sóji luštinaté byly nejvíce zastoupeny druhy Fumaria officinalis, Avena fatua a Viola arvensis. Společným druhem pro všechny plodiny byla Viola arvensis.
Klíčová slova:plevele, obilniny, olejniny, Viola arvensis

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..