Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

          
     
     
Placements     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Weed growth in selected cereals and oil plants
Written by (author): Bc. Pavlína Machů
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vegetace plevelů vybraných druhů obilnin a olejnin
Summary:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení zaplevelení vybraných pozemků v katastrálním území Vlčkov a Horní Sloupnice. Sledování probíhalo v porostech ozimé pšenice, jarního ječmene, ozimé řepky a sóji luštinaté. Zaplevelení porostů bylo stanoveno početní metodou. Výsledky byly zpracovány mnohorozměrnými analýzami ekologických dat. Celkem bylo na sledovaných pozemcích nalezeno 27 plevelných druhů. Nejvíce druhů u sóji luštinaté, nejméně u jarního ječmene. V ozimé pšenici se nejčastěji vyskytovaly druhy Veronica persica, Galium aparine, Stellaria media a Viola arvensis, v jarním ječmeni druhy Viola arvensis, Veronica persica a Galium aparine. V řepce ozimé byl nejvyšší výskyt zaplevelující plodiny Hordeum vulgare, z plevelných druhů Viola arvensis, Fumaria officinalis a Lamium purpureum. V sóji luštinaté byly nejvíce zastoupeny druhy Fumaria officinalis, Avena fatua a Viola arvensis. Společným druhem pro všechny plodiny byla Viola arvensis.
Key words:plevele, obilniny, olejniny, Viola arvensis

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..