Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Druhová diverzita plevelů vybraných polních plodin
Autor: Bc. Jakub Bohuslav
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Druhová diverzita plevelů vybraných polních plodin
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na rozdílné plevelné druhy ve vybraných plodinách. Sledované pozemky spadají pod podnik KOJÁL Krásensko, družstvo. Tato společnost se nachází v Jihomoravském kraji a spadá pod okres Vyškov, nedaleko obce Krásensko. Obhospodařuje pozemky o celkové výměře 1821 hektarů. Celkové hodnocení zaplevelení bylo prováděno ve čtyřech zemědělských plodinách: pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka olejka a kukuřice. Pro vytvoření výsledků byla použita metoda fytocenologických snímků spojená s početní metodou. Výsledkem jsou tři fytocenologické snímky, každý o ploše 1m2 vytvořené průměrnými hodnotami. Celkově bylo zaznamenáno 25 plevelných druhů. Nejčastěji se vyskytovaly: violka rolní (Viola arvensis), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), pcháč oset (Cirsium arvense), pýr plazivý (Elytrigia repens) a opletka obecná (Fallopia convolvulus).
Klíčová slova:polní plevele, druhová diverzita, polní plodiny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..