Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts     Lesson
     
Projects     Publications     
Placements
     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The species diversity of weeds in selected crops
Written by (author): Bc. Jakub Bohuslav
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Druhová diverzita plevelů vybraných polních plodin
Summary:
Tato bakalářská práce je zaměřena na rozdílné plevelné druhy ve vybraných plodinách. Sledované pozemky spadají pod podnik KOJÁL Krásensko, družstvo. Tato společnost se nachází v Jihomoravském kraji a spadá pod okres Vyškov, nedaleko obce Krásensko. Obhospodařuje pozemky o celkové výměře 1821 hektarů. Celkové hodnocení zaplevelení bylo prováděno ve čtyřech zemědělských plodinách: pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka olejka a kukuřice. Pro vytvoření výsledků byla použita metoda fytocenologických snímků spojená s početní metodou. Výsledkem jsou tři fytocenologické snímky, každý o ploše 1m2 vytvořené průměrnými hodnotami. Celkově bylo zaznamenáno 25 plevelných druhů. Nejčastěji se vyskytovaly: violka rolní (Viola arvensis), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), pcháč oset (Cirsium arvense), pýr plazivý (Elytrigia repens) a opletka obecná (Fallopia convolvulus).
Key words:polní plevele, druhová diverzita, polní plodiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..