Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Polní plevele a jejich výskyt na pozemcích vybraného zemědělského podniku
Autor: Ing. Lucie Martinová
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Polní plevele a jejich výskyt na pozemcích vybraného zemědělského podniku
Abstrakt:Cílem práce bylo zjistit aktuální zaplevelení vybraných plodin na farmě pana Bělína, která se nachází v Olomouckém kraji v obci Čelčice. Sledování probíhalo v porostech pšenice ozimé, ječmene jarního, řepky ozimé a cukrovky. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno početní metodou a výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou (DCA). Kanonickou korespondenční analýzou (CCA) bylo zjištěno, že se v porostu pšenice ozimé nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Tripleurospermum inodorum, Stellaria media, Galium aparine, Lamium purpureum, Brassica napus. V porostu ječmene jarního se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Capsella bursa-pastoris, Stellaria media, Lamium purpureum, Thlaspi arvense, Galium aparine. V porostu řepky ozimé se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Lamium purpureum, Capsella bursa-pastoris, Tripleurospermum inodorum, Stellaria media, cereals. V porostu cukrovky se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Galium aparine, Chenopodium album, Tripleurospermum inodorum, Amaranthus retroflexus, Polygonum lapathifolium, Atriplex patula.
Kľúčové slová:zaplevelení, plodiny, plevele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..