Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
     
Placements
     
Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Field weeds and their presence on the land of a chosen farm
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Polní plevele a jejich výskyt na pozemcích vybraného zemědělského podniku
Summary:
Cílem práce bylo zjistit aktuální zaplevelení vybraných plodin na farmě pana Bělína, která se nachází v Olomouckém kraji v obci Čelčice. Sledování probíhalo v porostech pšenice ozimé, ječmene jarního, řepky ozimé a cukrovky. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno početní metodou a výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou (DCA). Kanonickou korespondenční analýzou (CCA) bylo zjištěno, že se v porostu pšenice ozimé nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Tripleurospermum inodorum, Stellaria media, Galium aparine, Lamium purpureum, Brassica napus. V porostu ječmene jarního se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Capsella bursa-pastoris, Stellaria media, Lamium purpureum, Thlaspi arvense, Galium aparine. V porostu řepky ozimé se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Lamium purpureum, Capsella bursa-pastoris, Tripleurospermum inodorum, Stellaria media, cereals. V porostu cukrovky se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Galium aparine, Chenopodium album, Tripleurospermum inodorum, Amaranthus retroflexus, Polygonum lapathifolium, Atriplex patula.
Key words:
zaplevelení, plodiny, plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..