Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vztah hustoty porostu ozimých plodin a intenzity zaplevelení v provozních podmínkách
Autor: Ing. Radek Punčochář
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vztah hustoty porostu ozimých plodin a intenzity zaplevelení v provozních podmínkách
Abstrakt:Zaplevelení bylo hodnoceno v porostech ozimé řepky a ozimé pšenice v provozních podmínkách početní metodou. Byl sledován případný rozdíl v druhové skladbě plevelů mezi podzimem a jarem v jednotlivých plodinách. Na podzim v řepce ozimé se vyskytoval především Chenopodium strictum a Thlaspi arvense, během jara pak Capsella bursa-pastoris a Tripleurospermum inodorum. U pšenice to na podzim byl Euphorbia cyparissias, Stelaria media a Rumex crispus. Z výsledků, které nejsou statisticky průkazné, je patrné, že existuje vztah mezi hustotou porostu ozimých plodin a druhovou skladbou zaplevelení. Plevele, které se vyskytovaly v řidších porostech řepky, byly Chenopodium strictum, Thlaspi arvense, Triticum aestivum, Tripleurospermum inodorum. V hustějších Lycopsis arvensis, Polygonum arenastrum. U řidších porostů pšenice Avena fatua, Stelaria media a Thlaspi arvense. V hustších porostech se častěji vyskytovaly Geranium dissectum a Erodium cicutarium.
Kľúčové slová:plevele, hustota porostu, pšenice ozimá, řepka ozimá, Thlaspi arvense, Stelaria media, Tripleurospermum inodorum

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..