Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The relation between the density of winter crops and the intensity of weed infestation in the operating conditions
Written by (author): Ing. Radek Punčochář
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vztah hustoty porostu ozimých plodin a intenzity zaplevelení v provozních podmínkách
Summary:Zaplevelení bylo hodnoceno v porostech ozimé řepky a ozimé pšenice v provozních podmínkách početní metodou. Byl sledován případný rozdíl v druhové skladbě plevelů mezi podzimem a jarem v jednotlivých plodinách. Na podzim v řepce ozimé se vyskytoval především Chenopodium strictum a Thlaspi arvense, během jara pak Capsella bursa-pastoris a Tripleurospermum inodorum. U pšenice to na podzim byl Euphorbia cyparissias, Stelaria media a Rumex crispus. Z výsledků, které nejsou statisticky průkazné, je patrné, že existuje vztah mezi hustotou porostu ozimých plodin a druhovou skladbou zaplevelení. Plevele, které se vyskytovaly v řidších porostech řepky, byly Chenopodium strictum, Thlaspi arvense, Triticum aestivum, Tripleurospermum inodorum. V hustějších Lycopsis arvensis, Polygonum arenastrum. U řidších porostů pšenice Avena fatua, Stelaria media a Thlaspi arvense. V hustších porostech se častěji vyskytovaly Geranium dissectum a Erodium cicutarium.
Key words:plevele, hustota porostu, pšenice ozimá, řepka ozimá, Thlaspi arvense, Stelaria media, Tripleurospermum inodorum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..