Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Škodlivost plevelů polních plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. Veronika Slováková
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Škodlivost plevelů polních plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:V diplomové práci byl v letech 2014 a 2016 hodnocen výskyt a škodlivost plevelů na pozemcích obhospodařovaných v ekologickém a konvenčním zemědělství. Monitorova-né pozemky jsou v užívání společností AGRODELTA, s. r.o. a JASNO, spol. s r.o. V ekologickém zemědělství byly hodnoceny plodiny: ozimá pšenice s podsevem vikve, ozimá pšenice a triticale s podsevem vikve, jarní oves s peluškou a jarní oves. V konvenčním zemědělství byly hodnoceny plodiny: ozimá řepka, ozimá pšenice, jarní pšenice s podsevem vojtěšky, kukuřice obsetá ozimým ječmenem, kukuřice a vojtěška. Na ekologicky obhospodařovaných pozemcích byl počet vyhodnocených plevelů 34, na konvenčně obhospodařovaných pozemcích byl vyhodnocen výskyt 24 plevelných rost-lin. Za nejvíce nebezpečné a škodlivé plevelné druhy na ekologicky obhospodařovaných pozemcích byly stanoveny: Tripleurospermum inodorum, Sinapis arvensis, Cirsium arvense a Taraxacum sect. Ruderalia. Za nejvíce nebezpečné a škodlivé plevelné druhy na konvenčně obhospodařovaných pozemcích byly stanoveny: Tripleurospermum inodorum, Cirsium arvense, Taraxacum sect. Ruderalia, Echinochloa crus-galli a Elytrigia repens.
Kľúčové slová:plevele, škodlivost plevelů, regulace plevelů, ekologické zemědělství, konvenční zemědělství

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..