Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Škodlivost plevelů polních plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. Veronika Slováková
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Škodlivost plevelů polních plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:V diplomové práci byl v letech 2014 a 2016 hodnocen výskyt a škodlivost plevelů na pozemcích obhospodařovaných v ekologickém a konvenčním zemědělství. Monitorova-né pozemky jsou v užívání společností AGRODELTA, s. r.o. a JASNO, spol. s r.o. V ekologickém zemědělství byly hodnoceny plodiny: ozimá pšenice s podsevem vikve, ozimá pšenice a triticale s podsevem vikve, jarní oves s peluškou a jarní oves. V konvenčním zemědělství byly hodnoceny plodiny: ozimá řepka, ozimá pšenice, jarní pšenice s podsevem vojtěšky, kukuřice obsetá ozimým ječmenem, kukuřice a vojtěška. Na ekologicky obhospodařovaných pozemcích byl počet vyhodnocených plevelů 34, na konvenčně obhospodařovaných pozemcích byl vyhodnocen výskyt 24 plevelných rost-lin. Za nejvíce nebezpečné a škodlivé plevelné druhy na ekologicky obhospodařovaných pozemcích byly stanoveny: Tripleurospermum inodorum, Sinapis arvensis, Cirsium arvense a Taraxacum sect. Ruderalia. Za nejvíce nebezpečné a škodlivé plevelné druhy na konvenčně obhospodařovaných pozemcích byly stanoveny: Tripleurospermum inodorum, Cirsium arvense, Taraxacum sect. Ruderalia, Echinochloa crus-galli a Elytrigia repens.
Klíčová slova:plevele, škodlivost plevelů, regulace plevelů, ekologické zemědělství, konvenční zemědělství

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..