Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts
     
Lesson
     
     
Publications     
Placements     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Harmfulness of weeds of field crops in operating conditions
Written by (author): Ing. Veronika Slováková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Škodlivost plevelů polních plodin v provozních podmínkách
Summary:
V diplomové práci byl v letech 2014 a 2016 hodnocen výskyt a škodlivost plevelů na pozemcích obhospodařovaných v ekologickém a konvenčním zemědělství. Monitorova-né pozemky jsou v užívání společností AGRODELTA, s. r.o. a JASNO, spol. s r.o. V ekologickém zemědělství byly hodnoceny plodiny: ozimá pšenice s podsevem vikve, ozimá pšenice a triticale s podsevem vikve, jarní oves s peluškou a jarní oves. V konvenčním zemědělství byly hodnoceny plodiny: ozimá řepka, ozimá pšenice, jarní pšenice s podsevem vojtěšky, kukuřice obsetá ozimým ječmenem, kukuřice a vojtěška. Na ekologicky obhospodařovaných pozemcích byl počet vyhodnocených plevelů 34, na konvenčně obhospodařovaných pozemcích byl vyhodnocen výskyt 24 plevelných rost-lin. Za nejvíce nebezpečné a škodlivé plevelné druhy na ekologicky obhospodařovaných pozemcích byly stanoveny: Tripleurospermum inodorum, Sinapis arvensis, Cirsium arvense a Taraxacum sect. Ruderalia. Za nejvíce nebezpečné a škodlivé plevelné druhy na konvenčně obhospodařovaných pozemcích byly stanoveny: Tripleurospermum inodorum, Cirsium arvense, Taraxacum sect. Ruderalia, Echinochloa crus-galli a Elytrigia repens.
Key words:
plevele, škodlivost plevelů, regulace plevelů, ekologické zemědělství, konvenční zemědělství

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..