Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Studium vlivu vybraných podmínek prostředí na klíčení semen plevelů
Autor: Ing. Tomáš Navrátil
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Studium vlivu vybraných podmínek prostředí na klíčení semen plevelů
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jaký vliv má teplota na klíčení semen heřmánkovce nevonného (Tripleurospermum inodorum). Klíčení semen probíhalo v laboratorních podmínkách. Tato práce je založena na dvou laboratorních pokusech. Při prvním pokusu se sledovalo, jaký vliv má různá teplota na klíčení semen heřmánkovce nevonného. Ve druhém pokusu se sledovalo, jak budou semena heřmánkovce nevonného klíčit pokud byla vystavena různou dobu mrazu. Nejlépe klíčila semena při teplotě 20 °C. Při této teplotě byla klíčivost 92,5 %. Ve druhém pokusu byla nejlepší klíčivost 74,5 %. Bylo to u semen, která byla vystavena mrazu po dobu třiceti dní. Výsledky byly zapsány do tabulek a zpracovány do grafů. Dále byly výsledky klíčivosti porovnány s ostatními druhy plevelů. Zhodnocení práce je uvedeno v diskuzi.
Kľúčové slová:klíčivost, heřmánkovec nevonný, teplota, semena, plevel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..