Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Polní plevele víceletých pícnin
Autor: Ing. Leoš Kadlček
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Polní plevele víceletých pícnin
Abstrakt:Cílem této diplomové práce je zjistit aktuální zaplevelení porostů vojtěšky seté (Medicago sativa) v zemědělském podniku Kvasicko a. s. Sledování probíhalo od roku 2013 do 2016 na pozemku Odšenkovna, osetém 29. 8. 2013, a na pozemku Novina levá, osetém 11. 4. 2014. Vyhodnocení probíhalo početní metodou. Výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou (DCA) a kanonickou korespondenční analýzou (CCA). Během celého sledování se na pozemcích nacházelo celkem 11 druhů plevelů. K nejčastěji vyskytujícím plevelům patří: Capsella bursa-pastoris, Stellaria media, Taraxacum sec. Ruderalia a Veronica.
Klíčová slova:Medicago sativa, plevel, Capsella bursa-pastoris, Stellaria media

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..