Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The field weeds of multiannual fodder plants
Written by (author): Ing. Leoš Kadlček
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Polní plevele víceletých pícnin
Summary:Cílem této diplomové práce je zjistit aktuální zaplevelení porostů vojtěšky seté (Medicago sativa) v zemědělském podniku Kvasicko a. s. Sledování probíhalo od roku 2013 do 2016 na pozemku Odšenkovna, osetém 29. 8. 2013, a na pozemku Novina levá, osetém 11. 4. 2014. Vyhodnocení probíhalo početní metodou. Výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou (DCA) a kanonickou korespondenční analýzou (CCA). Během celého sledování se na pozemcích nacházelo celkem 11 druhů plevelů. K nejčastěji vyskytujícím plevelům patří: Capsella bursa-pastoris, Stellaria media, Taraxacum sec. Ruderalia a Veronica.
Key words:Medicago sativa, plevel, Capsella bursa-pastoris, Stellaria media

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..