Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Plevele ozimé pšenice a technologie zpracování půdy
Autor: Ing. Václav Hasa
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Plevele ozimé pšenice a technologie zpracování půdy
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na problematiku plevelů ozimé pšenice a jejich vztahu k zpracování půdy. V pokusu byly sledovány 3 rozdílné technologie zpracování půdy a 2 předplodiny. Výsledky byly zpracovány na základě analýzy délky gradientu (Lengths of Gradient), zjištěného segmentovou analýzou DCA (Detrended Correspondence Analysis). Dále byla použita redundanční analýza (RDA) a data byla zpracována pomocí počítačového programu Canoco 4.0. U tradičního zpracování půdy (orby) byly zjištěny nejnižší hodnoty zaplevelní s vyjímkou Veronica polita, kde naopak hodnoty byly nejvyšší ze všech sledovaných variant. Střední výskyt druhů a jedinců plevelných roslin vykazovalo použití minimalizačních technologií a vyskytovaly se zde druhy Capsella bursa-pastoris, Lamium amplexicaule, Stellaria media a Thlaspi arvense, avšak v porovnání s bezorebnou technologií byl jejich výskyt jasně nižší. Bezorebná technologie tak, dle hypotézy, vykazovala, až na vyjímku druhu Veronica polita, prokazatelně nejvyšší zaplevelení. Nejmarkantněji byl tento jev pozorován u Capsella bursa-pastoris.
Klíčová slova:ozimá pšenice, plevel, zpracování půdy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..