Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     Lesson
     
          
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Weeds of winter wheat and soil tillage
Written by (author):
Department:
Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Plevele ozimé pšenice a technologie zpracování půdy
Summary:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku plevelů ozimé pšenice a jejich vztahu k zpracování půdy. V pokusu byly sledovány 3 rozdílné technologie zpracování půdy a 2 předplodiny. Výsledky byly zpracovány na základě analýzy délky gradientu (Lengths of Gradient), zjištěného segmentovou analýzou DCA (Detrended Correspondence Analysis). Dále byla použita redundanční analýza (RDA) a data byla zpracována pomocí počítačového programu Canoco 4.0. U tradičního zpracování půdy (orby) byly zjištěny nejnižší hodnoty zaplevelní s vyjímkou Veronica polita, kde naopak hodnoty byly nejvyšší ze všech sledovaných variant. Střední výskyt druhů a jedinců plevelných roslin vykazovalo použití minimalizačních technologií a vyskytovaly se zde druhy Capsella bursa-pastoris, Lamium amplexicaule, Stellaria media a Thlaspi arvense, avšak v porovnání s bezorebnou technologií byl jejich výskyt jasně nižší. Bezorebná technologie tak, dle hypotézy, vykazovala, až na vyjímku druhu Veronica polita, prokazatelně nejvyšší zaplevelení. Nejmarkantněji byl tento jev pozorován u Capsella bursa-pastoris.
Key words:
ozimá pšenice, plevel, zpracování půdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..