Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vegetace vybraného úseku železnice a její význam pro ekosystém
Autor: Ing. Jana Červenková
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vegetace vybraného úseku železnice a její význam pro ekosystém
Abstrakt:Diplomová práce na téma Vegetace vybraného úseku železnice a její význam pro ekosystém se zabývá druhovým složením plevelů na železnici. Práce porovnává rozdíly v druhovém složení mezi odlišnými stanovišti železnice, porovnává rozdíly s výsledky z předchozího výzkumu, vyhodnocuje zastoupení jednotlivých druhů z pohledu škodlivosti a z pohledu ekosystému. Pro výzkum byl vybrán úsek mezi obcemi Chrudim - Úhřetice. Druhové složení plevelů se provádělo pomocí fytocenologických snímků, které se dělaly ve čtyřech termínech: v červenci 2013, v srpnu 2013, v červenci 2015 a v srpnu 2015. Celkově bylo na železnici nalezeno 100 rostlinných druhů. Zjištěné výsledky se statisticky zpracovávaly analýzami DCA a CCA. Celkově za všechna zkoumaná období dosáhly nejvyšší pokryvnosti druhy: Potentilla reptans, Urtica dioica, Equisetum arvense, Arrhenatherum elatius, Rubus caesius, Clematis vitalba, Galium mollugo.
Klíčová slova:železnice, pokryvnost, plevele, biodiverzita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..