Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Vegetation of the chosen section of the railway and its importance for the ecosystem
Written by (author): Ing. Jana Červenková
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vegetace vybraného úseku železnice a její význam pro ekosystém
Summary:Diplomová práce na téma Vegetace vybraného úseku železnice a její význam pro ekosystém se zabývá druhovým složením plevelů na železnici. Práce porovnává rozdíly v druhovém složení mezi odlišnými stanovišti železnice, porovnává rozdíly s výsledky z předchozího výzkumu, vyhodnocuje zastoupení jednotlivých druhů z pohledu škodlivosti a z pohledu ekosystému. Pro výzkum byl vybrán úsek mezi obcemi Chrudim - Úhřetice. Druhové složení plevelů se provádělo pomocí fytocenologických snímků, které se dělaly ve čtyřech termínech: v červenci 2013, v srpnu 2013, v červenci 2015 a v srpnu 2015. Celkově bylo na železnici nalezeno 100 rostlinných druhů. Zjištěné výsledky se statisticky zpracovávaly analýzami DCA a CCA. Celkově za všechna zkoumaná období dosáhly nejvyšší pokryvnosti druhy: Potentilla reptans, Urtica dioica, Equisetum arvense, Arrhenatherum elatius, Rubus caesius, Clematis vitalba, Galium mollugo.
Key words:železnice, pokryvnost, plevele, biodiverzita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..