Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
Publications     
Placements     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
evaluation of heterogeneity and harmfulness of weed infestation in selected crops.
Written by (author):
Bc. Pavla Foldynová
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Škodlivost polních plevelů ve vybrané plodině
Summary:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením heterogenity a škodlivosti zaplevelení ve vybraných plodinách. Literární část se zaměřuje na klasifikaci, škodlivost, užitečnost i regulaci plevelů. Druhá část se věnuje přímému hodnocení polního pokusu v pšenici ozimé na pozemku v Žabčicích. U všech nalezených plevelných druhů byly určeny plodinové ekvivalenty pro stanovení škodlivosti a také zmapování jejich výskytu na pozemku. Na základě získaných výsledků byly navrženy možnosti účinné regulace těchto plevelů.
Key words:polní plevele, ozimá pšenice, zaplevelení, obiloviny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..