Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Plevele jarního ječmene a technologie zpracování půdy
Autor: Ing. Jiří Šťastný
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Plevele jarního ječmene a technologie zpracování půdy
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá různými technologiemi zpracování půdy a jejich vlivy na zaplevelení porostu jarního ječmene. Pozorování probíhala v roce 2016 na polní pokusné stanici Mendelovy univerzity Brno v Žabčicích a v Syrovicích. V Žabčicích bylo sledováno zaplevelení v porostu jarního ječmene u tří variant zpracování půdy a v Syrovicích bylo hodnoceno zastoupení plevelného společenstva až po sklizni jarního ječmene. Výsledná data byla zpracována pomocí statistického počítačového programu Canoco 4.0. V Žabčicích bylo nejmenší zaplevelení u minimalizačního zpracování půdy s druhy Veronica persica nebo Persicaria lapathifolia. Nejvíce plevelných rostlin se vyskytlo u konvenčního zpracování půdy, například druhy jako je Lamium amplexicaule nebo Fallopia convolvulus. V Syrovicích bylo zjištěno nejmenší zaplevelení u varianty kontrola (bez zpracování půdy). Naopak nejvíce plevelů, včetně výdrolu jarního ječmene, se vyskytovalo u varianty zpracování půdy dlátovým kypřičem. Z výsledků vyplývá, že zpracování půdy má na plevelné spektrum značný význam. Změnou zpracování půdy ovlivňujeme zastoupení plevelů na pozemku.
Kľúčové slová:zpracování půdy, plevele, jarní ječmen

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..