Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Plevele jarního ječmene a technologie zpracování půdy
Autor: Ing. Jiří Šťastný
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Plevele jarního ječmene a technologie zpracování půdy
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá různými technologiemi zpracování půdy a jejich vlivy na zaplevelení porostu jarního ječmene. Pozorování probíhala v roce 2016 na polní pokusné stanici Mendelovy univerzity Brno v Žabčicích a v Syrovicích. V Žabčicích bylo sledováno zaplevelení v porostu jarního ječmene u tří variant zpracování půdy a v Syrovicích bylo hodnoceno zastoupení plevelného společenstva až po sklizni jarního ječmene. Výsledná data byla zpracována pomocí statistického počítačového programu Canoco 4.0. V Žabčicích bylo nejmenší zaplevelení u minimalizačního zpracování půdy s druhy Veronica persica nebo Persicaria lapathifolia. Nejvíce plevelných rostlin se vyskytlo u konvenčního zpracování půdy, například druhy jako je Lamium amplexicaule nebo Fallopia convolvulus. V Syrovicích bylo zjištěno nejmenší zaplevelení u varianty kontrola (bez zpracování půdy). Naopak nejvíce plevelů, včetně výdrolu jarního ječmene, se vyskytovalo u varianty zpracování půdy dlátovým kypřičem. Z výsledků vyplývá, že zpracování půdy má na plevelné spektrum značný význam. Změnou zpracování půdy ovlivňujeme zastoupení plevelů na pozemku.
Klíčová slova:zpracování půdy, plevele, jarní ječmen

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..