Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Druhové složení vegetace na vybraném úseku železniční tratě
Autor: Ing. Nicole Frantová
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Druhové složení vegetace na vybraném úseku železniční tratě
Abstrakt:Bakalářská práce na téma: Druhové složení vegetace na vybraném úseku železniční tratě, vyhodnocuje druhové složení plevelů na železničním úseku Moravské Bránice. Pozorování probíhala na dvanáci místech, na koleji opuštěné, v poloprovozu, v provozu a ve třech termínech: 1.května, 20.srpna a 30.října, v roce 2016. Druhové složení bylo vyhodnoceno za pomocí fytocenologických snímků. Získaná data byla následně zpracována statistickými analýzami DCA a CCA a jejich výstupem byl ordinační diagram vyjadřující vztah plevelů a způsobu využívání železnice. Celkem bylo objeveno 46 druhů rostlin. Nejvíce druhů bylo objeveno na jaře, na koleji opuštěné. Za zkoumané období dosáhly nejvyšší pokryvnosti: Holosteum umbellatum, Trifolium repens, Amaranthus retroflexus, Poa annua, Digitaria sanguinalis a Linaria vulgaris.
Kľúčové slová:pokryvnost, biodiverzita, plevele, železnice

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..