Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Druhové složení vegetace na vybraném úseku železniční tratě
Autor: Ing. Nicole Frantová
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Druhové složení vegetace na vybraném úseku železniční tratě
Abstrakt:Bakalářská práce na téma: Druhové složení vegetace na vybraném úseku železniční tratě, vyhodnocuje druhové složení plevelů na železničním úseku Moravské Bránice. Pozorování probíhala na dvanáci místech, na koleji opuštěné, v poloprovozu, v provozu a ve třech termínech: 1.května, 20.srpna a 30.října, v roce 2016. Druhové složení bylo vyhodnoceno za pomocí fytocenologických snímků. Získaná data byla následně zpracována statistickými analýzami DCA a CCA a jejich výstupem byl ordinační diagram vyjadřující vztah plevelů a způsobu využívání železnice. Celkem bylo objeveno 46 druhů rostlin. Nejvíce druhů bylo objeveno na jaře, na koleji opuštěné. Za zkoumané období dosáhly nejvyšší pokryvnosti: Holosteum umbellatum, Trifolium repens, Amaranthus retroflexus, Poa annua, Digitaria sanguinalis a Linaria vulgaris.
Klíčová slova:pokryvnost, biodiverzita, plevele, železnice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..