Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Působení odlišných podmínek prostředí na klíčení semen plevelů
Autor: Ing. Lukáš Pospěch
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Působení odlišných podmínek prostředí na klíčení semen plevelů
Abstrakt:Cílem této práce bylo zjistit vliv působení odlišných podmínek prostřední na klíčení semen plevelů truskavce ptačího (Polygonum aviculare L.) V prvním pokusu byla semena vystave-na různým teplotám klíčení. Teplotní optimum bylo zjištěno při teplotě 20 °C. Semena při této teplotě měla klíčivost 88,0 %. Ve druhém pokusu se sledovalo, jaký vliv na klíčení má vystavení semen po určitou dobu mrazu. Vliv přemrznutí se nejméně projevil u semen, která byla vystavena mrazu po dobu deseti dní, kdy byla největší klíčivost 87,5 %. Celková prů-měrná klíčivost semen z druhého pokusu byla vyšší o 36,09 % než v prvním pokusu. Vý-sledky jsou vyhodnoceny v programu statistika a zpracované do grafu.
Kľúčové slová:plevel, klíčení, Polygonum aviculare, klíčivost

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..