Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluate the Occurrence of Weeds in Selected Field Crops in the Agricultural Enterprise
Written by (author): Ing. Šárka Daňková
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení intenzity zaplevelení vybraných polních plodin
Summary:Cílem této práce bylo vyhodnotit výskyt plevelů ve vybraných polních plodinách v zemědělském podniku AGROLA, který hospodaří v okrese Vyškov. Sledování probíhalo v porostech pšenice ozimé, ječmene jarního a kukuřice seté. Zaplevelení se hodnotilo početní metodou. Z výsledků vyšlo najevo, že pšenice je nejvíce ohrožena druhy svízel přítula a pcháč oset. V ječmeni bylo nalezeno celkem 8 plevelných druhů, z nichž nejpočetnější byla silenka noční. Kukuřice je nejvíce napadena pýrem plazivým a svlačcem rolním.
Key words:kukuřice setá, ječmen jarní, Pšenice ozimá, Plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..