Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Uplatnění vybrané plodiny v rámci programu „fair trade“
Autor: Ing. Martin Černý
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Uplatnění vybrané plodiny v rámci programu „fair trade“
Abstrakt:Práce je rešerší na Fairtrade obchodování cukru, mapuje pojmy spojené s Fair Trade organizací a Fairtrade obchodováním. Dále se zabývá technologií pěstování cukrové řepy a cukrové třtiny, srovnává jejich náročnost na pěstování a sklizeň a následný postup výroby cukru z cukrové řepy a cukru z třtiny. Okrajově se práce dotýká biologie uvedených plodin a chemického rozdělení cukrů se zaměřením na cukry obsažené v obou plodinách. Práce také mapuje význam a využití obou plodin a z nich vyráběných cukrů pro Českou republiku. Praktická část práce vychází z dotazníku, jehož cílem bylo zmapovat znalost pojmů Fair Trade a zájem respondentů o původ cukru, který konzumují nebo používají při vaření, pečení apod.
Klíčová slova:Fairtrade, Cukrová řepa, Cukr

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..