Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Studium biologických charakteristik kulturních a planých populací vybraných druhů rostlin z čeledi miříkovitých
Autor: Ing. Vladislava Gregorová
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Studium biologických charakteristik kulturních a planých populací vybraných druhů rostlin z čeledi miříkovitých
Abstrakt:Cílem této práce je zjistit klíčivost nažek planých i kulturních forem mrkve seté (Daucus carota) a planých a kulturních forem pastináku setého (Pastinaca sativa). Sběr nažek byl proveden na stanovišti Sedlec u Mikulova, sběr kultivarů byl proveden na pokusných políčcích v Lednici v letech 2013 a 2015. Analytické zkoušky klíčivosti byly povedeny v klíčících skříních v laboratoři semenářské firmy. Bylo zjištěno, že nažky kulturních typů mrkve i pastináku mají vlivem pěstitelských podmínek průkazně vyšší klíčivost. Dále byla porovnáním let 2013 a 2015 zjištěna vysoká pravděpodobnost adaptability planých forem pastináku i mrkve na abiotický stres - na sucho a vysoké teploty.
Kľúčové slová:Pastinaca sativa, klíčivost nažek, Daucus carota

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..