Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Studium biologických charakteristik kulturních a planých populací vybraných druhů rostlin z čeledi miříkovitých
Autor: Ing. Vladislava Gregorová
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studium biologických charakteristik kulturních a planých populací vybraných druhů rostlin z čeledi miříkovitých
Abstrakt:Cílem této práce je zjistit klíčivost nažek planých i kulturních forem mrkve seté (Daucus carota) a planých a kulturních forem pastináku setého (Pastinaca sativa). Sběr nažek byl proveden na stanovišti Sedlec u Mikulova, sběr kultivarů byl proveden na pokusných políčcích v Lednici v letech 2013 a 2015. Analytické zkoušky klíčivosti byly povedeny v klíčících skříních v laboratoři semenářské firmy. Bylo zjištěno, že nažky kulturních typů mrkve i pastináku mají vlivem pěstitelských podmínek průkazně vyšší klíčivost. Dále byla porovnáním let 2013 a 2015 zjištěna vysoká pravděpodobnost adaptability planých forem pastináku i mrkve na abiotický stres - na sucho a vysoké teploty.
Klíčová slova:Pastinaca sativa, klíčivost nažek, Daucus carota

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..