Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení druhového složení vegetace ve vinicích vybrané vinařské obce
Autor: Ing. Kateřina Mertová
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení druhového složení vegetace ve vinicích vybrané vinařské obce
Abstrakt:Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit druhové složení vegetace ve vybrané vinařské obci. Vyhodnocení vegetace proběhlo na třech vinicích (Staré vinohrady, Koválov, Horní díly) pomocí floristického soupisu nalezených druhů. Ve stanoveném území byly vytyčeny trasy průchodu vinicemi. Na třech vinicích bylo zaznamenáno dohromady 95 rostlinných druhů. Dále bylo provedeno hodnocení druhového složení vegetace na základě fytocenologických snímků na třech různě starých vinicích (V1-produkční vinice; V3-přestárlá vinice; V4-nově založená vinice). V každé vinici bylo vytyčeno 10 stanovišť. Na každém stanovišti byly stanoveny 3 fytocenologické snímky a to v kultivovaném, příkmenném a travnatém pásu. Na třech vinicích bylo objeveno 66 různých rostlinných druhů. Hodnocení bylo provedeno v průběhu června a července roku 2016. Získané hodnoty byly statisticky zhodnoceny analýzami DCA a CCA. Na vinici V1 nejvyšší pokryvnosti dosáhly Lolium perenne L., Arrhenatherum elatius (L.) J. Preslet C. Presl a Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Na vinici V3 se nejvíce vyskytovaly Calamagrostis epigeos (L.) Roth, Arrhenatherum elatius (L.) J. Preslet C. Presl a Potentilla erecta (L.) Räuschel. Vinice V4 byla nejvíce pokryta Amaranthus retroflexus L., Chenopodium album L. a Portulaca oleracea L.
Klíčová slova:vinice, plevele, pokryvnost, eroze

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..