Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
     
     
Supervised theses
     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of the species composition of vegetation in the vineyards of a selected wine village
Written by (author):
Ing. Kateřina Mertová
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vyhodnocení druhového složení vegetace ve vinicích vybrané vinařské obce
Summary:
Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit druhové složení vegetace ve vybrané vinařské obci. Vyhodnocení vegetace proběhlo na třech vinicích (Staré vinohrady, Koválov, Horní díly) pomocí floristického soupisu nalezených druhů. Ve stanoveném území byly vytyčeny trasy průchodu vinicemi. Na třech vinicích bylo zaznamenáno dohromady 95 rostlinných druhů. Dále bylo provedeno hodnocení druhového složení vegetace na základě fytocenologických snímků na třech různě starých vinicích (V1-produkční vinice; V3-přestárlá vinice; V4-nově založená vinice). V každé vinici bylo vytyčeno 10 stanovišť. Na každém stanovišti byly stanoveny 3 fytocenologické snímky a to v kultivovaném, příkmenném a travnatém pásu. Na třech vinicích bylo objeveno 66 různých rostlinných druhů. Hodnocení bylo provedeno v průběhu června a července roku 2016. Získané hodnoty byly statisticky zhodnoceny analýzami DCA a CCA. Na vinici V1 nejvyšší pokryvnosti dosáhly Lolium perenne L., Arrhenatherum elatius (L.) J. Preslet C. Presl a Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Na vinici V3 se nejvíce vyskytovaly Calamagrostis epigeos (L.) Roth, Arrhenatherum elatius (L.) J. Preslet C. Presl a Potentilla erecta (L.) Räuschel. Vinice V4 byla nejvíce pokryta Amaranthus retroflexus L., Chenopodium album L. a Portulaca oleracea L.
Key words:vinice, plevele, pokryvnost, eroze

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..