Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Druhové složení plevelů vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. et Ing. Lucie Vykydalová
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Druhové složení plevelů vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:Cílem práce bylo zjistit aktuální zaplevelení pozemků a plodin v zemědělském podniku Uniagris a.s. Sledování probíhalo v porostech máku setého, řepky ozimé, ječmene jarního, pšenice ozimé, kukuřice seté a řepy cukrové Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno početní metodou. Výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou (DCA). Kanonickou korespondenční analýzou (CCA) bylo zjištěno, že se v porostu máku setého nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Cirsium arvense, Fallopia convolvulus, Papaver rhoeas, Tripleospermum inodorum, Chenopodium album, Polygonum aviculare, Brassica napus. V porostu řepky ozimé se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Capsella bursa-pastoris, Descurainia sophia, Euphorbia helioscopia, Fumaria officinalis, Galium aparine, Lamium purpureum, Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Thlaspi arvense, Veronica hederifolia, Viola arvensis. V porostu ječmene jarního se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Fallopia convolvulus, Galium aparine, Papaver rhoeas, Thlaspi arvense, Chenopodium album, Polygonum aviculare. V porostu kukuřice seté se vyskytovaly tyto druhy plevelů: Echinochloa crus-gali, Equisetum arvense, Fallopia convolvulus, Brassica napus, Viola arvensis. V porostu pšenice ozimé se vyskytovaly tyto druhy plevelů: Agropyron repens, Brassica napus, Cirsium arvense, Echinochloa crus-gali, Equisetum arvense, Fallopia convolvulus, Galium aparine, Lamium puprureum, Tripleospermum inodorum,Veronica hederifolia, Viola arvensis. V porostu řepy cukrové se vyskytovaly tyto plevelné druhy: Cirsium arvense, Fallopia convolvulus, Triticum aestivum, Veronica hederifolia, Chenopodium album, Polygonum aviculare.
Kľúčové slová:plevele, ozimá pšenice, kukuřice setá, mák setý, řepa cukrová, ozimá řepka, ječmen jarní

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..