Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Druhové složení plevelů vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. et Ing. Lucie Vykydalová
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Druhové složení plevelů vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:Cílem práce bylo zjistit aktuální zaplevelení pozemků a plodin v zemědělském podniku Uniagris a.s. Sledování probíhalo v porostech máku setého, řepky ozimé, ječmene jarního, pšenice ozimé, kukuřice seté a řepy cukrové Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno početní metodou. Výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou (DCA). Kanonickou korespondenční analýzou (CCA) bylo zjištěno, že se v porostu máku setého nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Cirsium arvense, Fallopia convolvulus, Papaver rhoeas, Tripleospermum inodorum, Chenopodium album, Polygonum aviculare, Brassica napus. V porostu řepky ozimé se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Capsella bursa-pastoris, Descurainia sophia, Euphorbia helioscopia, Fumaria officinalis, Galium aparine, Lamium purpureum, Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Thlaspi arvense, Veronica hederifolia, Viola arvensis. V porostu ječmene jarního se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Fallopia convolvulus, Galium aparine, Papaver rhoeas, Thlaspi arvense, Chenopodium album, Polygonum aviculare. V porostu kukuřice seté se vyskytovaly tyto druhy plevelů: Echinochloa crus-gali, Equisetum arvense, Fallopia convolvulus, Brassica napus, Viola arvensis. V porostu pšenice ozimé se vyskytovaly tyto druhy plevelů: Agropyron repens, Brassica napus, Cirsium arvense, Echinochloa crus-gali, Equisetum arvense, Fallopia convolvulus, Galium aparine, Lamium puprureum, Tripleospermum inodorum,Veronica hederifolia, Viola arvensis. V porostu řepy cukrové se vyskytovaly tyto plevelné druhy: Cirsium arvense, Fallopia convolvulus, Triticum aestivum, Veronica hederifolia, Chenopodium album, Polygonum aviculare.
Klíčová slova:plevele, ozimá pšenice, kukuřice setá, mák setý, řepa cukrová, ozimá řepka, ječmen jarní

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..