Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Druhové složení vegetace ve vybrané vinici a její význam pro ekosystém
Autor: Ing. Tereza Vespalcová
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Druhové složení vegetace ve vybrané vinici a její význam pro ekosystém
Abstrakt:Cílem této práce bylo vyhodnotit druhové složení vegetace na vybraných vinicích. Pozorování bylo prováděno na dvou vinicích v jedné lokalitě, celkem na třinácti plochách. Vegetace byla vyhodnocena pomocí fytocenologických snímků. Hodnocení probíhalo ve třech letech (2014, 2015, 2016), vždy na jaře, v létě a na podzim. Sledování bylo statisticky zpracováno analýzami DCA a CCA. Na obou vinicích bylo nalezeno celkem 58 rostlinných druhů. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly Lolium perenne L., Taraxacum sect. ruderalia Kirschner, H. Ollgaard et Štěpánek a Plantago lanceolata L. Na vinici 1 se nejčastěji vyskytovaly tyto druhy: Plantago lanceolata L., Digitaria sanguinalis (L.) SCOP, Taraxacum sect. ruderalia Kirschner, H. Ollgaard et Štěpánek. Na vinici 2 se nejvíce vyskytovaly tyto druhy plevelů: Lolium perenne L., Taraxacum sect. ruderalia Kirschner, H. Ollgaard et Štěpánek, Plantago lanceolata L.
Kľúčové slová:plevele, vinice , pokryvnost, ekosystém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..